Добредојдовте

Преку едноставно прикажување на приходите и расходите на локалните самоуправи во Македонија, веб-сервисот „Следи ги парите“ нуди транспарентност и визуелизација на трошењето на буџетите од страна на општините.

Преглед на неподмирени обврски за 2012 година
24 септември 2013

Неделен преглед 9-18.09.2013
20 септември 2013

Анализа на планирани и остварени приходи и расходи за 2012 година
03 септември 2013


каде одат парите

Каде одат парите

Дознајте колку приходи има секоја општина во текот на една календарска година и каде општините ги трошат парите.

Термини

Термини

Објаснување на термините користени при прикажување на буџетите: Буџетски корисници се корисници од ...

Политика на приватност

Политика на приватност

Фондацијата Метаморфозис е посветена на заштита на приватноста и интегритетот на личните податоци со...

Топ 5 општини по приходи

Вчитување

Топ 5 општини по расходи

Вчитување

За нас

Веб-сервисот „Следи ги парите“ е развиен од Метаморфозис, фондација за интернет и општество, а се одржува во соработка со Finance Think и има за цел да ја подобри фискалната транспарентност на локалните самоуправи во Македонија. Проектот иницијално беше развиен со поддршка од Меѓународниот републикански институт - ИРИ, а потоа одржуван во рамки на проектот „Акциска мрежа за добро владеење“ со финансиска помош од Европската комисија преку програмата IPA CIVIL SOCIETY FACILITY (CSF) 2012-2013.